Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

» » » ساختمان تجاری و اداری ملاصدرا

ساختمان تجاری و اداری ملاصدرا

این ساختمان در سال 92 در یک مسابقه داخلی طراحی و با موفقیت طرح آن توسط کارفرما پذیرفته شد .

سایر تصاویر