Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

ویلای پناهی (فشم)

ویلای پناهی
تهران-فشم
1396
 
ویلا در مساحت 400 متر مربع در منطقه زایگان فشم طراحی شده .خدمات شرکت زانا دراین پروژه:
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی نما
طراحی سازی
آماده سازی جهت اجرا

سایر تصاویر