Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

باغ گل در GATEHOUSE

باغ گل در GATEHOUSEبا پوششی تاج مانند با متریال چوب.
ورودی اصلی سایت با یک سایبان سقفی تاج مانند با چوب ساخته شده است که در واقع یک دروازه جذاب را برای پارک ایجاد کرده است . ساختار سقف از مثلث متساوی الساقین بر هم تنیده است .این نوع طراحی بازی نور و سایه را در سقف ایجاد کرده است .

سایر تصاویر