Toll Free 1800.899.900

سالن زیبایی در اربیل

سالن آرایشی و زیبایی در اربیل
این سالن با برنامه فیزیکی خاص در سال 89 در اربیل طراحی و اجرا شده ،بازی با نور و انعکاس و و سایه اندازی نور بخشی از دکوراسیون داخلی این سالن محسوب می شود .

سایر تصاویر