Toll Free 1800.899.900

رستوران کندو

محل پروژه: تنکابن
رستوران کندو با منو رستوران ملل توسط شرکت زانا و با مدیریت دپارتمان دکوراسوین داخلی طراحی شده
ایده طراحی :
با توجه به نام و لوگو و اهداف تجاری کارفرما که در چشم انداز تجاری خود قصد ایجاد رستورانهای زنجیره ای کندو را داشته
طراحان دکوراسیون داخلی رستوران شرکت زانا ایده خود را از نام رستوران گرفته و سعی شده به عنوان یک رستوران با هویت خود را معرفی کند .
در واقع ایده طراحی دکوراسیون داخلی رستوران کندو هماهنگی نام ،اهداف تجاری و تبلیغات رستوران کندو بوده است .

سایر تصاویر