Toll Free 1800.899.900

مطب متخصص زیبایی

سال :90
مطب به متراژ حدود 85 متر مربع می باشد واقع در عباس آباد ،این واحد در یک ساختمان قدیمی با قدمت 40 بوده،این پروژه نیاز به طراحی و سپس به اصلاح زیرساختهای تاسیساتی واحد داشت.با استفاده از رنگهای گرم در فضای انتظار سعی شد تا فضای انتظار در کاهش استرس بیماران کمک شایانی داشته باشد .
خدمات شرکت زانا در این پروژه :
طراحی دو بعدی و سه بعدی
بازسازی تاسیسات
 بازسازی کلی و اجرای طرح
هوشمند سازی نور و تهویه مطب
چیدمان فضا

سایر تصاویر