Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

دکوراسیون کلینیک دندانپزشکی

کلینیک های دندانپزشکی
 
 
در طراحی این پروژه ها سعی شده در عین سادگی به افزایش حس آرامش در محیط توجه شود .فضاهای انتظار ،فضاهای درمانی و فضاهای جانبی به خوبی با طراحی های هماهنگ در کلینیک ها اجرا شده است .

سایر تصاویر