Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

» » » سالن کنفرانس آموزش و پرورش منطقه14

سالن کنفرانس آموزش و پرورش منطقه14

سالن کنفرانس و جلسات آموزش و پرورش
تهران -منطقه 14
سال 94
سالن کنفرانس در سال 88 در قسمت الحاقی از یک طبقه ساخته شده بود .نابسامانی های ظاهری و تجهیزات بسیاری در آن وجود داشت .در سال 94 مدیریت محترم اداره تصمیم به احیا و بازسازی سالن گرفت و در خواست یک سالن شکیل و در عین حال در شان اداره خود داشت .
 
 

سایر تصاویر