Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

دفاتر ادرای بانک مرکزی

تهران ،پاسداران
این دفاتر در ساختمان قدیمی واقع در خیابان پاسداران بوده که در سال 94 با دعوت بانک مرکزی شرکت زانا پیشنهادات خود در مورد تغییر دکوراسیون و معماری داخلی دفاتر اداری معاونین بانک ارائه داد .
در هر بخش اداری که مختص یک معاون بوده فضاهای مورد نیاز به در خواست کار فرما طراحی شده ،همچنین در نظر گرفتن فضاهای جانبی از جمله :فضای انتظار،فضای استراحت و...رویکرد های مهم در این طراحی ها :اقتصادی بود ،کاملا کاربردی ،کاهش مصرف انرژی در هر فضا،شکیل بودن و متناسب با شان و رتبه معاونین

سایر تصاویر