Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

شرکت خصوصی سرمد

شرکت خصوصی سرمد
 
شرکت بازرگانی سرمد با توجه به فعالیت گسترده خود نیازمند فضاهای مختلف برای پرسنل خود بود در عین حال شکیل بودن و متناسب بودن دکوراسیون آن با شان و رتبه شرکت سرمد اهمیت ویژه داشته است.در طراحی دکوراسیون آن تلاش شد تا حداکتر استفاده از فضاهای آن صورت گیرد و طراحی ها کاملا کاربردی باشد .
خدمات شرکت زانا در این پروژه:
تحریب ،بازسازی ،تغییر کاربری،طراحی ،اجرا،هوشمند سازی .

سایر تصاویر