Toll Free 1800.899.900

طراحی دکوراسیون

اجرای پروژه ها

اجرای پروژه ها ی دکوراسوین در شرکت زانا در سه فاز متفاوت اجرا میشود:
1-اجرای پروژه های دکوراسیون به صورت مدیریت پیمان
2-مشاوره در اجرای پروژه های دکوراسیون داخلی 
3-تغییر کاربری و بازسازی 
4-طراحی و اجرای مبلمان داخلی
5-خرید و تهیده تجهیزات داخلی
جواز ساخت ،  محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، روف گاردن ، طراحی روف گاردن ، روف گاردن ، هزینه طراحی
مشاهده تمامی پروژه ها