Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

» » » طراحی نما ساختمان بانک مرکزی پاسداران

طراحی نما ساختمان بانک مرکزی پاسداران

پروژه بازسازی نما ساختمان بانک مرکزی
مجموعه بانک مرکزی در خیابان پاسداران شامل چندین ساختمان با قدمت معماری میباشد یکی از این ساختمانها با پنل های بتنی با وزن زیاد پوشیده شده و وزن ساختمان را این پنل ها افزایش داده است .بانک مرکزی تصمیم گرفت جهت بازسازی و سبک سازی بنا ی قدیمی خود از شرکتهای معماری دعوت کند تا طرحهای پیشنهادی خود را ارائه دهند .متریال مشخص شده از طرف کارفرما شیشه و کامپوزیت بوده و طراحان مجاب به استفاده از این دو متریال بوده اند .شرکت زانا در زمستان 94 این طرح ها را ارائه داده و در طراحی خود از کامپوزیتهای ساده و طح چوب در دو آلتر ناتیو استفاده کرده است .

سایر تصاویر