Toll Free 1800.899.900

ویلا آقای فرشید

 در طراحی ویلا آیتم های مختلفی مهم هستند :لوکیشن و سایت ویلا ،محوطه ویلا ،در خواستها و نیازهای فضایی کارفرما از ویلا ،سبک طراحی و...این ویلا به تازگی توسط دپارتمان زانا طراحی شده با توجه و بررسی موارد فوق این ویلا طراحی شده است. در طراحی ویلا و از متریال چوب ترمو و سنگ و سیمان سفید در طراحی نماو دکوراسیون داخلی آن استفاده شده است.

سایر تصاویر