Toll Free 1800.899.900

ویلای عرفان

طراحی ویلا و و طراحی منزل خانواده عرفان در سال 94 در بصره عراق طراحی و اجرا شده است .در این پروژه خدمات ذیل توسط تیم زانا ارائه شده است:
1-طراحی دکوراسیون ویلا
2-طراحی نمای ویلا
3-طراحی نورپردازی
4-نقشه های اجرایی
5-متره وبرآورد هزینه پروژه

سایر تصاویر