Toll Free 1800.899.900

گالری پروژه ها

» » » طراحی و اجرای بخش استارت آپی-سالن چند منظوره

طراحی و اجرای بخش استارت آپی-سالن چند منظوره

طراحی و اجرای فضای استارت آپی

این پروژه در پاییز 1399 طراحی شد و مقدمات اجرای آن در زمستان 1399 انجام شد .
بخش های این پروژه شامل یک سالن نمایشگاهی و 4 اتاق ادرای و یک سالن چند منظوره با ظرفیت 70 نفر می باشد .
طراح و ناظر پروژه مهندس زهرا رستمی و اجرا توسط مهندس حسین رجب پور صورت گرفت .
بخش مهم طراحی ایجاد ستونک های مورب با برش های لاینری است که با کناف و لاینر اجرا شد است .
در این بخش یا تصاویری  از بخش اجرا و طراحی نمایش داده شده .

سایر تصاویر

جزئیات پروژه

» » » طراحی و اجرای بخش استارت آپی-سالن چند منظوره

طراحی و اجرای بخش استارت آپی-سالن چند منظوره

طراحی و اجرای فضای استارت آپی

این پروژه در پاییز 1399 طراحی شد و مقدمات اجرای آن در زمستان 1399 انجام شد .
بخش های این پروژه شامل یک سالن نمایشگاهی و 4 اتاق ادرای و یک سالن چند منظوره با ظرفیت 70 نفر می باشد .
طراح و ناظر پروژه مهندس زهرا رستمی و اجرا توسط مهندس حسین رجب پور صورت گرفت .
بخش مهم طراحی ایجاد ستونک های مورب با برش های لاینری است که با کناف و لاینر اجرا شد است .
در این بخش یا تصاویری  از بخش اجرا و طراحی نمایش داده شده .

سایر تصاویر