Toll Free 1800.899.900

دکوراسیون داخلی

لوکسترین دکوراسیون داخلی (بخش سوم)

بهترین های دکوراسیون داخلی لوکسترین دکوراسیون داخلی ،دکوراسیون داخلی در حیطه های تخصصی زیادی مورد توجه است .دکوراسیون داخلی نقش مهمی در زنده سازی یک فضا دارد. دکوراسیون داخلی نقش مهمی در دگرگونی

ادامه مطلب

دکوراسیون (بخش دوم)

 دکوراسیون منزل دکوراسیون ،بخش مهمی از دکوراسیون و پرکاربرد دکوراسیون ،دکوراسیون منزل می باشد.در دکوراسیون منزل بخش های پر طرفداری وجود دارد ،دکوراسوین اتاق والدین دکوراسیون آشپزخانه ، کابینت

ادامه مطلب

دکوراسیون داخلی

تعریف دکوراسیون دکوراسیون تعریفها و مفهموم خاص دارد و حیطه تقریبا گسترده ای دارد.دکوراسیون منزل ،دکوراسیون اداری ،دکوراسیون تالار،دکوراسیون رستوران ،دکوراسیون و... در دکوراسیون علاوه بر دیزاین فضا

ادامه مطلب

کابینت آشپزخانه

دکوراسیون داخلی منزل در دکوراسیون داخلی منزل بخشهای مختلفی وجود دارد که بخش مهمی از آن از دیدگاه طراحان آشپزخانه است . در مجموع دکوراسیون داخلی آشپزخانه موارد زیر اهمیت دارد: نوع

ادامه مطلب

دکوراسیون داخلی رستوران ایتالیایی(طراحی داخلی رستوران ایتالیایی)

رستوران ایتالیایی همگام با هنر ایتالیایی ایتالیا مهد هنر و تمدن در اروپاست و صاحب هنر و معماری غنی و با قدمت بالا همینطور صاحب غذاهای سنتی و شناخته شده در سطح جهان میباشند در طراحی دکوراسیون داخلی

ادامه مطلب

طراحی دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی کودکان

دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی کودکان فضاهای درمانی با توجه به خصوصیات و خدمات ی که ارئه می دهند طراحی و اجرا می شوند .مطب دندانپزشکی و یا کیلینیک دندانپزشک جز فضاهایی است که به دلیل تنوع در تجهیزات

ادامه مطلب

دکوراسیون داخلی مطب زنان توسط تیم های حرفه ای

دکوراسیون داخلی مطب ها دکوراسیون فضاهای درمانی همچون کلینیک های زنان ،مطب متخصص زنان و زایمان و در پروسه دکوراسیون داخلی مطب زنان توسط تیم های حرفه ای باید موارد زیر در طراحی لحاظ شوند باشد : در

ادامه مطلب

دکوراسیون داخلی مطب دکترتوسط شرکتها ی تخصصی دکوراسیون مطب

شرکت های حر فه ای ،دکوراسیون مطب دکوراسیون داخلی مطب دکتر میبایست توسط شرکتهای دکوراسیون داخلی حرفه ای طراحی و اجرا شود .شرکتهای دکوراسیون داخلی که فقط تخصص و سابقه کار دکوراسیون فضاهای مختلف را

ادامه مطلب

تغییر دکوراسیون داخلی سالن های زیبایی

  اهداف تغییر دکوراسیون سالن زیبایی تغییرات دکوراسیون داخلی سالن های زیبایی و آرایشی با اهداف مختلف توسط سالن دارها انجام می شود .با تغییر و جابجایی محلی یک سالن آرایشی و زیبایی نیاز به تغییرات

ادامه مطلب

اجرای دکوراسیون داخلی سالن های زیبایی

مراحل اجرای دکوراسیون سالن های زیبایی اجرای دکوراسیون داخلی سالن های آرایشی در چند مرحله انجام می شود.ابتدا توسط طراحان دکوراسیون طراحی شده و متره و برآورد هزینه اجرای دکوراسیون داخلی سالن زیبایی

ادامه مطلب