Toll Free 1800.899.900

هزینه های پروژه

هزینه پروژه های ویلا
هزینه ها در این بخش شامل موارد ذیل می باشند:
1- طراحی (معماری ،سازه،دکوراسیون)
که معمولا به صورت متری محاسبه می شنود.
2-هزینه طراحی محوطه سازی (معماری سبز)
بصورت متری محاسبه میشود و در صورت پایین بودن متراژ قیمت بصورت کلی مشخص می شود.
3-هزینه اجرای معماری و سازه
بر اساس نقشه های بخش 1 مشخص و متره و برآورد می شود.
4-هزینه اجرای محوطه
بر اساس نقشه های بخش 2 متره برآورد و انجام می شود.جواز ساخت ،  محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، روف گاردن ، طراحی روف گاردن ، روف گاردن ، هزینه طراحی
مشاهده تمامی پروژه ها