Toll Free 1800.899.900

مسکونی

دکوراسیون داخلی فضاهای مسکونی
در این سالها دپارتمان معماری داخلی شرکت زانا در عرصه طراحی و اجرای فضاهای مسکونی بسیار موفق عمل کرده است خدمات شرکت زانا در این زمینه شامل موارد ذیل میباشد.
1-بررسی و بازدید از محل پروژه
2-گفتگوی دقیق با کارفرما و بررسی نیاز ها و خواسته های آن در مورد پروژه
3-طراحی تمامی فضاها به صورت دو بعدی و سه بعدی
4-ارائه آلترناتیو های مختلف برای طراحی
5-تهیه نقشه های اجرایی طراحی تصویب شده توسط کارفرما
6-برآورد هزینه و متره و برآورد
7-اجرای پروژه طراحی شده توسط تیم اجرایی
جواز ساخت ،  محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، روف گاردن ، طراحی روف گاردن ، روف گاردن ، هزینه طراحی
مشاهده تمامی پروژه ها