Toll Free 1800.899.900

طراحی دکوراسیون

» » دکوراسیون فضاهای درمانی و بهداشتی

دکوراسیون فضاهای درمانی و بهداشتی

">

اهمیت معماری داخلی و دکوراسیون در طراحی فضاهای درمانی

برنامه فیزیکی در طراحی یک کلینیک یا بیمارستان ،با توجه به اوضاع اقلیمی و نیاز های بهداشتی و منطقه ای طرح تا حدودی متفاوت است ولی استاندارد های ثابتی وجود دارد که منشاء اقتصادی و عملکردی دارند و روابط فضاها تحت یک نظام کلی در بیمارستان و کلینیک قرارمی گیرند.

دکوراسیون درمانگاه


یک طرح خوب برای فضای در مانی

یک شعار در معماری مدرن مطرح است ،فرم تابع عملکرد است شاید بتوان این شعار را برای فضای درمانی اینگونه تعبییر کرد که در تمامی فرم ها ،تغییرات معماری داخلی و دکوراسیوون داخلی باید به عملکرد فضا توجه کرد . یک طرح خوب باید بهترین شکل تقسیم بندی و سازماندهی را داشته باشد.قبل از شروع طراحی باید یک برنامه معماری وعملکردی داشت که در آن فضاها و مساحت های آنها مشخص شده است.در برنامه های کاملتر مشخصات تجهیزات داخل و میزان دما و فشار هوا و روشنایی وجنس مصالح وغیره نیز ذکر شده است.معمار داخلی می تواند تحقیقات لازم را انجام دهد و در این مرحله در شرح معیارهای خاص هر فضا وتهیه چیدمان داخل آنها با ابعاد واندازه های دقیق همکاری کند.

پلان کلینیک درمانی


طراحی پلان و طراحی اولیه برای فضاهای درمانی

طراحی پلان طراحی پلان شماتیک با توجه به برنامه فیزیکی شروع می شود. معمولا برای هر بخش یک بلوک در نظر گرفته می شود و اشکال مختلف ترکیب آنها بررسی می شوند.به طور مثال ترکیب بخشهای مختلف پرستاری از جنبه های مدیریتی واقتصادی (اقتصاد سرویس دهی پزشکی) بسیار اهمیت دارد. در تمام مسیرهای افقی و عمودی یک عملکرد منطقی چه از نظر بهداشتی وچه از نظر سرویس دهی پزشکی و تدارکاتی وپرسنلی باید وجود داشته باشد، مانند تمایز مسیرها (کثیف وتمیز)، مسیر بیمار سرپایی ،بستری و ملاقات کنندگان بیمار اورژانس وغیره.به نظر میرسد این مراحل کاری فقط مختص فضاهای بزرگ درمانی در واقع در فضاهایی که ما با مساحت کمتری مواجه هستیم طراحی پلان و طراحی داخلی اهمیت بیشتری پیدا میکند چرا که طراح با محدودیت مواجه هست و از تمامی فضای درمانی بادی به نحو احسن استفاده کند .

طراحی پلان درمانگاهمراحل بعداز مطالعات فضاهای درمانی کلینیک ها و مطب ها 

پس ازمطالعه کلی وآنالیز پلان های شماتیک، روی یک پلان معین کار ادامه می یابد. پلان مقدماتی، بسط وگسترش پلان شماتیک خواهد بود که با مقیاس ترسیم می شود. تهیه پلان مقدماتی کار مشترک تیم خواهد بود. یک معمار داخلی با توجه به تمام آنچه گفته شد و با توجه به اطلاعات و تحقیق هایی که در شروع کارش انجام داده، آلترناتیو هایی را برای قسمت های مختلف پیشنهاد می کند. با انتخاب و ترکیب مناسب آنها، طرح مقدماتی شکل می گیرد. ممکن است که درارتباطات کلی پلان های شماتیک هم نظراتی داشته باشد. گاه ممکن است جزئیات داخلی در ارتباط با سازه بنا قرار گیرند. که هماهنگی آن یک کار برتر است. در چنین روشی، جزء به جزء فضا درک می شود وهنگامی که کلیه فعالیت های درون آنها کاملاً روشن باشد، طراحی با خلاقیت بیشتری صورت می گیرد
.پلان مقدماتی تجهیزات ثابت را نشان می دهد.
 

دکوراسیون مطب

این خیلی مهم است که بدانیم تجهیزات متحرک در درون اتاق ها جای می گیرد و با ابعاد فضاها مطابقت می کند یا نه. آگاهی ازتجهیزات وعملکردهای داخل بیمارستان ،کلینیک ،مطب و فعالیت هایی که داخل فضاها انجام می گیرد، به معمار داخلی امکان می دهد که شکل جدید فضاهای درون بخش ها را طراحی کند. تمام قسمت های طراحی شده جزء به جزء ترسیم می شوند که در این ترسیمات نیز معمار داخلی با آگاهی از تجهیزات و عملکردهای داخل فضای درمانی ،با آرشیتکت همراهی می کند.
 

دکوراسیون قشنگ مطب

نظر کارفرما و مشاوران در طراحی مطب ،کلینیک و درمانگاه

سپس، مشاوران و مدیران و کمیته ساختمانی آلترناتیوها را مرور می کنند.و هم پایان. پلان، پیش بینی علمی و هنری کار است. چون همه پلانهای خوب ارگانیک اند واین پلان، ریتم ها، حجم ها و اجزاء یک دکوراسیون خوب را هم در خود خواهد داشت ." "با توجه به افزایش روز افزون کاربرد دستگاههای پزشکی در مراحل مختلف درمان، همکاری مهندس پزشکی و یا مشاورانی از تیم پزشکی باآگاهی که از تجهیزات و فعالیت هایی که داخل فضاها انجام می گیرددارد بسیار مفید می باشد."

دکوراسیون اتاق پزشک


طراحی داخلی مطب دکتر

هر بار که یک پروژه در مانی را شروع می کنم به سختی کار درمان بیشتر پی میبرم میحط درمانی به لحاظ حضور بیماران و درد رنج آنها همیشه یک انرژی منفی به همراه دارد .و موضوع مهمتر اینکه خود اعضای کادر درمان ساعات زیادی را در محیط درمانی می گذرانند و هیچ چیز به اندازه فضا سازی و معماری داخلی نمی تواند کمک کننده به کاهش انرژی منفی این فضا ها کند در واقع هر فضای بی روحی با یک طراحی  داخلی هوشمندانه و خلاقانه  توسط طراحان و آرشیتکت ها  می تواند به فضاهای  زنده ای تبدیل شود .
فضاهای در مانی مانند مطب و کلینیک بخاطر حضور افراد  بیمار و نالان  در صورت بی توجهی به دکوراسیون داخلی و معماری داخلی ممکن است فضاهای جالب و در طولانی مدت قابل تحمل نباشند  .بنا بر ،این نوع کاربری فضاهای درمانی و بهداشتی بهتر است  دقت زیادی در دکوراسیون داخلی آنها صورت گیرد .رنگ ها فرم ها نو رپردازی تاثیر بالایی در ارتقا کیفیت فضاهای درمانی دارد.

طراحی داخلی مطب


دکوراسیون داخلی خلاقانه برای مطب پزشک

در مرحله بعدی  بعداز بررسی برنامع فیزیک ی ،استانداردها و مساحت طراحان داخلی با چالش جدید مواجه می شونو و آنهم اینکه بار یتمامی نیاز ها مساحت و متراژ لازم وجود ندارد و دقیقا در همین مرحله است که خلاقیت و تخصص یک ارشیتکت به یاری آن آمده و به ان کمک خواهد کرد تا چاره اندیشی کند  مثلا با طراحی چند عملکردی فضاها می تواند بسیاری از مشکلات فضایی را حل کند .این مسایل و چالش ها بخصوص در شهر های بزرگ همچون تهران  بدلیل افزایش هزینه های ملک و محدودیت مساحت در کلینیک ها و مطب ها بیشتر هستند .

دکوراسیون شیک برای اتاق پزشک


دکوراسیون مطب پزشکی

قبل از پرداختن به نوع دکوراسیون داخلی مطب پزشک باید به موارد و سئوالات  زیر توجه شود :
 • تخصص پزشک چیست ؟
 • چه نوع خدمات درمانی در مطب پزشک به بیماران ارائه می شود ؟
 • مساحت و موقعیت مطب چگونه است ؟
 • پزشک دارای چه مدارک  معتبر علمی می باشد ؟
 • چه نوع بیمارانی به مطب مراجعه می کنند؟
 • علایق پزشک چیت ؟
بررسی و پاسخ گویی به موارد فوق خط مشی طراحان داخلی و آرشیتکت ها را مشخص می کند .

دکوراسیون داخلی مطب پزشکتخصص پزشک تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی مطب

تخصص پزشک مهمترین بخش دکوراسوین داخلی محسوب  می شود .مطب یک متخصص زیبایی با مطب یک متخصص ارتوپدی متفاوت باید باشد .در واقع هر محیطی باید باینگر هویت کاربری خود بوده و دکوراسیون داخلی بگونه ای طراحی شود و عناصری را درخود جای داده باشد که باینگر تخصص و خدمات ی که پزشک ارائه می دهد باشند .اینکه به عنوان یک معمار داخلی معتقد هستم هویت شغلی و کاربری فضا باید در معماری داخلی مشهود باشد .یعنی من با ورد به مطب زیبایی نوع دکوراسیون آن فرم ها و رنگها حس بودن در مطب زیبایی را به من بدهد .همین طور در فضاهای در مانی دیگر نوع دکوراسیون داخلی معرف هویت فضا باید باشد .

برنامه فیزیکی مطب  پزشک

برنامه فیزیکی یعنی فضاها و تجهیزاتی که پزشک در مطب خود احتیاج دارد .طراحان داخلی دکوراسیون این بخش را با دقت بالایی بررسی می کنند  .
بهترین راهنمایی توسط خود پزشک و کادر درمانی وی به طراحان ارائه می شود .این بخش متاثر از بخش نوع خدمات  پزشک می باشد و درواقع پزشک با توجه به خدماتی که در مطب برای بیماران خود دارد نیازمند فضاهای جانبی و تجهیزات می باشد .
مثلا در مطب یک متخصص زیبایی بخشهای مانند لیزر ،مراقبتهای پوستی ،بخش کاشت مو ،بخش جراحی های ساده و...  مورد نیاز است .

دکوراسون مطب


توجه به استانداردها در طراحی مطب پزشک

بعداز تدوین برنامه فیزیکی به کمک پزشک و کادر درمانی طراحان داخلی استانداردها را بررسی می کنند .استانداردها بر اساس استانداردهای ملی ساختمان و همینطور استانداردهای فضاهای درمانی  که توسط وزارت بهداشت و درمان تدوین شده است استخراج می شود .

تاثیر مساحت در دکوراسیون مطب

بخش بعدی بررسی مساحت است .بعداز استخراج برنامه فیزیکی و استانداردهای فضایی باید بررسی شود .
آیا مساحت موجود اجازه طراحی مناسب  را خواهد داد یا نه این بخش ،قسمت مهمی است که هنر و خلاقیت معماران و طراحان دکوراسیون داخلی به کمک آنها آمده تا بهترین  فضاها را متناسب با استانداردها و،وضع موجود طراحی و اجرا کنند .

دکوراسیون لابی مطب


مدارک علمی و تخصصی پزشک تاثیر گزار در دکوراسیون مطب 

بعداز طراحی های کلی و مشخص شدن بخش های مختلف مطب  طراحی دکوراسیون داخلی با جزییات بیشتر آغاز می شود وبهتر است در طراحی دکوراسیون داخلی مطب پزشک بخشی را برای نمایش مدارک علمی مستند به صورت مدارک رسمی و تصاویر حضور در مراکز علمی ،سمینارها ،دانشگاهها که پزشک در آنها حضور دارد ،اختصاص داد .این بخش کمک می کند تا بیماران آشنایی بیشتری با پزشکی به آن مراجعه کرده اند پیدا کنند و حس اعتماد در آنها ایجاد شود .

فضاهای مهم در دکوراسیون مطب و کلینیک

فضاهای مانند  سرویس بهداشتی ،فضای منشی ،فضای انتظار و اتاق پزشک از بخش های مهم یک مطب هستند که باید مورد توجه ویژه در طراحی داخلی صورت گیرد .

دکوراسیون فضای انتظار مطب


دکوراسیون اتاق انتظار مطب

اتاق انتظار بخشی است که معمولا مساحت مناسب دارد و با توجه به اینکه ممکن است بیماران ساعتهای زیادی را در انتظار ویزیت دکتر در این فضا نشسته باشند طراحی آن مورد توجه طراحان است . موارد ذیل در طراحی فضای انتظار مطب مورد توجه  است :
 • قرار دادن مبلمان مناسب و راحت در فضای انتظار 
 • استفاده از رنگهای آرامش بخش 
 • قرار دادن  عناصری چون آکورایوم و یا آبنمای دیواری جهت ایجاد فضای سرزنده 
 • قرار دادن تابلوهای تخصصی مرتبط با تخصص پزشک در دید مستقیم بیماران
 • نورپردازی مناسب و استفاده از چراغهای دکوراتیو 
 • مشرف بودن کانتر منشی یه این فضا 
 • کتابخانه ای از کتابهای تخصص پزشک در اشرافیت این فضا 

دکوراسیون اتاق دکتر

 

دکوراسیون شیک برای اتاق پزشک 

همانطور که در بخض فوقانی ذکر شد بهتر است توجه زیادی به دکوراسیون داخلی اتاق پزشک داشته باشیم .در طراحی دکوراسیون داخلی اتاق پزشک به عوامل مختلفی بستگی دارد:
 • نوع تخصص پزشک
نوع تخصص پزشک بهتر است در فضای کار یوی مشهود باشد .تقدیر نامه ها ،مدارک و تاییده های تخصص وی ،کتابخانه و کتابهای تخصصی وی حتی رنگها ی مورد علاقه پزشک بهتر است در دکوراسیون داخلی اتاقش مشخص باشد و در طراحی ساماندهی شوند .
 • فضا و مساحت اتاق پزشک
  مساحت در دکوراسیون داخلی بسیار مهم است اینکه محیط و مساحت چقدر قابلیت این را داشته باشند که بتوان بخشهای مورد نیاز را با توجه به استانداردها تعبیه کرد .
 • نیازها و تجهیزات اتاق پزشک
نیاز و تجهیزات با توجه به تخصص پزشکان در درکوراسیون داخلی مورد بررسی قرار می گیرد .مطب یک دندانپزشک ،متخصص زنان ،متخصص جارحی عمومی ،متفاوت خواهد بود با توجه به خدمات درمانی که ارائه می دهند .

موارد مورد نیاز در اتاق پزشک


موارد مورد نیاز در اتاق پزشک

به طور معمول در دکوراسیون داخلی اتاق پزشک یک کتابخانه کوچک ،میز کار مناسب ،مبل راحتی ویا صندلی برای نشستن و ویزیت بیماران ،نورپردازی های مناسب و آرامش بخش در دکوراسیون اتاق پزشک لازم است ،استفاده از فرم و رنگهای آرامش بخش و مناسب برای پزشک و بیماران در دکوراسیون داخلی اتاق پزشک لازم است تدبیر شود .

رنگ مناسب برای مطب دکتر

چه رنگی برای مطب مناسب است ؟
چه نوع رنگهایی بهتر هستند ؟
ترکیب رنگها با یکدیگرچگونه باید باشد ؟
رنگ و فرم دو بخش مهم در طراحی دکوراسیون داخلی هستند .رنگهای  متناسب باری فضاهای بهداشتی رنگ های آب ی و سبز هستند که در ترکیب با رنگ سفید می توان از آنها استفاده کرد .رنگهایی مانند یاسی ،لیمویی نیز برای فضاهای در مانی مناسب هستند .
در صورتی که مطب برای یک متخصص زیبایی و یا یک متخصص اطفال طراحی می شوند از ترکیب رنگهای  گرم ماندد زرد ،قرمز ،نارنجی نیز میتوان بهره مند شد .در هر صورت در استفاده از رنگها باید توجه کرد که حس فضای بهداشی را ایجاد کنند برای همین از تن رنگهای ملایمتر مانند  لیمیویی ،سبز کم رنگ  ،یاسی وکرم .. بیشتر استفاده می شود .رنگ های تند و خیلی گرم مناسب فضاهای درمانی نیستند .

رنگ های اتاق پزشک


کاغذ دیواری مناسب برای مطب 

کاغذ دیوارهای مناسب  از دو نظر باید بررس  ی شوند:
1-کاغذ دیواری قابل شستشو ومناسب فضای بهداشتی و در مانی باشد 
2-رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای مطب باشد
رنگهای انتخابی بهتر است از رنگهای ملایم همانگونه که در بهش رنگها توضیح داده شد باشد و کاغذ ها در دو بخش ساده و طرح دار بصورت ترکیبی می تواند در دکوراسیون مطب باشد.
 

تکنولوژی و طراحی دکوراسیون داخلی

آشنایی با تکنولوژی های ساختمان و معماری داخلی نیز به طراحان کمک خواهد کرد تا فضاهای با کیفیت تر طراحی و اجرا کنند .
مثلا آشنایی طراحان داخلی با تکنولوژی ساخت تجهیزات چوبی وآشنایی یا تکنولوژی نورپردازی  همگی کمک خواهد کرد تا  فضاهای با کیفیتی خلق شوند .

کلینیک دندانپزشکیهزینه دکوراسیون مطب

دکوراسیون مطب زیبا و کاربردی 

دکوراسیون یک مطب پزشک باید ویژگی های خاص خود را داشته باشد بهتر از قبل از انجام یک پروژه دکوراسیون داخلی مطب پزشک به موارد مهم توجه شود : 
 
1-بیشترین مخاطبین و مراجعه کنندگان مطب چه کسانی هستند ،کودکان ،زنان ،سالمندان ،بیماران عفونی و...
مثلا اگر مراجعه کنندگان مطب بیشتر خانمها هستند بهتر است دکوراسیون داخلی شاد و سرگرم کننده باشد رنگها و فرم های انتخابی با روانشناسی ویژه صورت گیرند .

2-دکوراسیون داخلی بیانگر روحیات و تخصص پزشک باشند .استفاده از تابلوهای هنری ،رنگ های آرامش بخش ،نمایش تقدیر نامه ها و مدارک پزشکی تاثیر زیادی در روح روان بیماران داشته و حس اطمینان را در آنها ایجاد می کند .

کلینیک3-فضاهای مهم مطب ،با توجه به متراژ مطب باید توسط ططراحان دسته بندی شوند و بهترین موقعیت را ایجاد کنند به فضاهایی چون سرویس بهداشتی ،بخش پذیرش و کانتر منشی ،فضای انتظار بیماران توجه ویژه شود و بهترین ایده های دکوراتیو در این قسمتها صورت گیرد .

4-توجه به روحیات پزشک ،شاید کمترین توجه در پروژه های دکوراسیون مطب به اتاق پزشکان شود .
در حالی که یکی از بخش های مهم می باشد چراکه پزشکان ساعتهای کاری طولانی دارند و کیفیت فضایی مناسب در حفظ روحیه ،دقت نظر و روحیات پزشکان مئوثر خواهد بود

دکوراسیون لاکچری مطبعوامل موثر در هزینه دکوراسیون مطب

در هر پروژه ای بخش هزینه و بودجه بندی بسیار اهمیت دارد بهتر است پزشکان به طراحان دکوراسیون داخلی خود اعتماد کنند و بودجه مناسب خود را تعیین کنند تا شرکتهای دکوراسیون داخلی و طراحان با توجه به بودجه درخواستی پروژه دکواسیون مطب را طراحی و اجرا کنند .
اما عوامل تاثیر گذار در هزینه های یک پروژه :
عوامل بسیاری در هزینه های یک تغییر دکوراسیون داخلی و احیای معماری داخلی موثر است که در موارد زیر بطور اختصار توضیح داده می شود.

1-قیمت دکوراسیون را هرگز قبل از انجام طراحی داخلی پیشبینی نکنید.

بسیار از کارشناسان بر اساس حدسیات در لحظه بازدید از یک مطب قیمت را برآورد میکنند امابهتر است پزشکان به عنوان کار فرما کمی صبور باشند و در خواست طراحی داشته باشند .
قیمت طراحی و قیمت اجرای دکوراسیون داخلی مطب بعداز طراحی دقیقتر قابل تخمین و پیشبینی خواهد بود تغییرات و نظرات در طراحی دکوراسیون داخلی مشخص می شود حسن انجام طراحی قبل از اجرا اینست که علاوه بر تخمین دقیتر هزینه ها تمامی نظرات و تغییرات می تواند در این مرحله صورت پذیرد و پرتی هزینه ها هدر رفت جلوگیری شود 

 2-مدیرت زمان و مدیریت هزینه دو بخش موازی و مهم در پروسه اجرای یک پروژه می باشد .

بهتر است اجرای دکوراسیون داخلی ، پروژه اجرای دکوراسیون داخلی مطب رابه تیم های حرفه ای و با تجربه دکوراسیون داخلی بسپارید تا آنها کمک کنند هزینه ها هدر نرود و با مدیریت صحصیح کار انجام شود .

3- طراحی و اجرای دکوراسیون مطب را به تیم حرفه ای بسپارید 

سعی کنید طراحی داخلی مطب و اجرای بازسازی مطب و یا تغییر دکوراسیون مطب را با یک تیم و یک شرکت دکوراسیون داخلی انجام دهید تا هماهنگی صحیحی بین طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی صورت گیرد.

دکواسیون داخلی کلینیک درمانی


هزینه های یک پروژه دکوراسیون مطب

میزان و مقدار هرینه بستگی به نوع طراحی و حجم تغییرات می باشد .اگر تغییرات جزیی باشد و فقط در حد زیباسازی محیط باشد هزینه های کمی برای انجام پروژه لازم است .ولی اگر حجم تغییرات بالا باشد مثل تغییرات اتاق ها ،تغییرات تاسیساتی و تهویه ،تغییر معماری داخلی ،تغییر متریالهای محیطی همه اینها هزینه ها را افزایش می دهد .
هر چقدر ملک مطب قدیمی تر باشد هزینه های پروژه افزایش می یابد و هر چه قدر نو ساز تر باشد ،بخصوص اگر فضای مطب در مجتمع های ساختمان پزشکان باشد این هزینه ها کمتر خواهد بود.چون بسیاری از زیر ساختها و نیاز ها در ابتدای ساخت ساختمان پیش بینی شده و فقط پزشکان باید فضاهای داخلی را با توجه به نیاز های خود بهینه کنند .

راهکار های مدیریت هزینه در اجرای پروژه دکوراسیون مطب

متخصصین و افراد با تجربه می توانند از دانش و تجربه خود در انتخاب گزینه های متناسب ب بودجه و هزینه پزشکان تصمیمات درست بگیرند .
مثلا در ایجاد یک فضای دکوراتیو می توانند یک سنگ گران قیمت انتخاب کنند و یا یک کاغذ دیواری و یا یک پوستر چاپی و سفارش ولی هر سه گزینه به یک کیفیت زیبایی را در فضا ایجاد کنند و تفاوت در قیمت ها خواهد بود .
این هنر و تخصص مجریان و طراحان است که بتوانند گزینه های مناسب را با توجه به بودجه و در نظر گرفتن مسائل اقتصادی مدیریت کنند .

 مطب هاو کلینیک هایی که دکوراسیون داخلی برای انها اهمیت زیادی دارد :
 • دکوراسیون مطب و کلینیک های زیبایی 
 • دکوراسیون مطب متخصص زنان و زایمان 
 • دکوراسیون مطب اطفال
 • دکوراسیون مطب متخصص زنان
 • دکوراسوین مطب مامایی 
 • دکوراسیون مطب و کلینیک دندانپزشکی
 

دکوراسیون لاکچری مطب دکتر

 دکوراسیون مطب شیک

 لزوما شیک بودن موازی با گران بودن نیست

مدیریت صحیح یک طراحی دکوراسیون کمک خواهد کرد تا یک دکوراسیون داخلی شیک داشته باشید بدون آنکه هزینه زیادی را صرف کرده باشید .طراحی هوشمندانه توسط افرادی که با معماری داخلی مطب و دکوراسیون داخلی آشنایی لازم را دارند همچنین با تکنولوژی های جدید در دکوراسیون داخلی و متریالهای جدید اشنایی دارند براحتی می توانند یک مطب شیک و مدرن را خلق کنند .

دکوراسیون کلینیک زیباییدکوراسیون داخلی مطب متخصص زیبایی (پوست ومو)

 دکوراسیون داخلی کلینیک های زیبایی

هدف از طراحی معماری و دکوراسیون  داخلی فضاهایی چون کلینیک های زیبایی ،کلینیک های پوست و مو و یا دکوراسیون های مطب متخصصین زیبایی افزایش کیفیت فضایی و مناسب سازی آن برای کاربری فضایی  است .در کلینیک های زیبایی به دلیل ارائه خدمات های متفاوت در زمینه زیبایی و مراقبتهای  پوست و مو و...ایجاد فضاهای مناسب برای پزشکان و کادر درمانی بسیار اهمیت دارد . 
کلینیک زیبایی یک فضای بسار مهم در مانی محسوب می شود و هم یک فضای خدمات زیبایی و آرایشی .درطراحی دکوراسیون کلینیک زیبایی هم باید به تکنیک های دکوراسیون فضای درمانی و هم به دکوراسیون فضاهای خدمات بهداشتی و آرایشی توجه کرد .فضای مناسب و استاندارد می تواند تاثیرات متبت روانی داشته که نتیجه آن افزایش کارایی پزشکان و کادر درمانی خواهد بود 
در واقع ما انسانها بیشترین زمان عمر خود را در داخل ساختمانها و بناهای مختلف  می گذرانیم .چگونگی فضاها و کیفیات آنها تاثیرات زیادی در روحیات ،عملکرد  عواطف انسانی دارد .اما جدا از این مسائل که بخش مهم ی است گاها کیفیات فضایی تاثیرات دیگری نیز دارد .مثلا کیفیت فضایی یک مطب ،یک کلینیک تخصصی و...میتواند تاثیرات مثبتی در اعتماد مراجعه کنندگان و پیشرفت های بیزینسی یک کلینیک  یا مطب داشته باشد .دکوراسیون مطب می بایست با توجه به موارد زیر طراحی دکوراسیون واجرا شود :
 • تخصص یک پزشک 
 • میزان مراجعه کنندگان 
 •  خدمات ارائه شده در مطب 

دکوراسیون مطب متخصص زیبایی

 
 موارد فوق باید در طراحی کلینیک ها و مطب های تخصصی بیشتر نمود داشته باشد همینطور در کلینیک پوست و مو ویا مطب متخصص پوست و مو .
معمولا در کلینیک ها و مطب های پوست و مو خدمات متنوعی ارائه می شود :
 • لیزر درمانی 
 • لیزر مو 
 • تزریقات پوستی 
 • مراقبتهای پوستی 
 • درمان بیماری های پوستی 
 • کاشت مو 
 • مشاوره های پوست و مو
 • جراحی های ساده 
با توجه به خدمات فوق در مطب های متخصص پوست و مو کادر پزشک ی نیاز به فضاهایی چون:اتاق انتظار بیماران،اتاق خدمات پوست مانند لیزر،بوتاکس و...اتاق معاینه و اتاق تشخیص های اولیه ،بخش آماده سازی بیمار و...دارد.

سبک و تکنیک دکوراسیون داخلی کلینیک زیبایی 

اما سئوال خیلی مهم سبک طراحی معماری داخلی برای خلق دکوراسیون کلینیک زیبایی  است .در تعیین نوع و تکنیک و سبک دکوراسیون کلینیک زیبایی به نوع خدمات و سطح کاری فعالیت کلینیک زیبایی بستگی دارد.
 همچنین مساحت ساختمان و یا بنایی که در آن باید دکوراسیون کلینیک زیبایی طراحی شود هم در نوع طراحی تاثیر گذار است. دپارتمان طراحی و اجرای دکوراسیون شرکت زانا در ابتدای طراحی همه موارد را بخوبی بررسی کرده تا بتواند خدمات دکوراسیون کلینیک زیبایی مطلوبی را به کارفرمایان انتقال دهد.در طراحی دکوراسیون کلینیک زیبایی، میتوان از طراحی دکوراسیون لاکچری استفاده کرد چراکه اینگونه فضاها قابلیت طراحی در سبک لاکچری را دارند .

دکوراسیون کلینیک زیباییوظایف طراحان دکوراسیون داخلی برای مطب های پوست و مو

وظایف طراح دکوراسیون داخلی به دو بخش مراحل طراحی ومرحله اجرای دکوراسیون مطب متخصص پوست و موتقسیم می شود . طراحان حرفه ای در بخش طراحی مراحل ذیل را در نظر می گیرند :صحبت با پزشک متخصص و کادر درمانی و استخراج نیازها ی آنها از فضای کاری خود .برنامه فیزیکی ،در طراحی داخلی مطب و معماری داخلی مطب و یا کلینیک برنامه فیزیکی با توجه به مساحت باید. به درستی شکل بگیرد.
همخوانی برنامه فیزیکی با خواسته های پزشک و مساحت فضا ، طراح داخلی و یا متخصص دکوراسیون داخلی در حین طراحی نظرات پزشک را دریافت و در موازات خواسته های وی طراحی داخلی مطب را انجام می دهد .
رعایت استانداردها ،هر تخصص و خدماتی که در کلینیک ها و فضاهای درمانی ص.رت میگیرد دارای استانداردها و ضوابطی است که توسط وزارت بهداشت و درمان تدوین شده است و لازم است که طراحان در این بخش تسلط و مطالعه داشته باشند .

ویژگی های  مهم دکوراسیون مطب پوست و مو

در موارد فوق توضیحاتی کلی داده شد .در این قسمت توضیحاتی در مورد مراجعه کنندگان و بیماران خواهیم داشت .دکوراسیون یک مطب متخصص پوست و مو چه خصوصیاتی باید داشته باشد ؟
 بسیاری از مراجعه کنندگان با هدف زیبا تر شدن  به مطب و یا کلینیک های پوست و مو مراجعه می کنند ،بنابر این دکوراسیون یک مطب متخصص زیبایی باید خود دارای آیتم های زیبای باشد .پس بهتر است دکوراسیون مطب پوست و مو زیبا و کمی لوکس باشد .
بخش دیگر مراجعه کنندگان دارای عیوب ظاهری و مشکلات پوستی هستند که برای درمان آمده اند .درمانهای پوست و مو چون جز ظواهر و فیزیکی مهم هر فردی است بنابراین بیماران ترجیح می دهند مطمعنترین و متخصصترین پزشک را انتخاب کنند .
پس بهتر است در کوراسیون داخلی یک متخصص پوست و مو و متخصص زیبایی بخشهایی وجود داشته باشد که بخشهای زیر نمایش داده شود :
تابلوهایی از بیماران قبل و بعداز درمان
تصاویری از سمینارها و همایشهای که پزشک درآن حضور داشته باشد .
کتابخانه کوچک که کتابهای تخصصی را نمایش دهد

دکوراسیون کلینیک زیبایی


هزینه دکوراسیون داخلی کلینیک های زیبایی

هزینه در پروژه های معماری و معماری داخلی بخش مهمی برای کارفرمایان است که مواردی در میزان هزینه دکوراسیون داخلی تاثیر گزار هستند :
 • نوع طراحی و سبک طراحی داخلی 
 • مساحت فضای کلینیک
 • میزان تغییرات در فضاهای داخلی
 • سن ساختمان نوساز و یا قدیم ساخت بودن 
 • بخش ها و خدمات های مختلف کلینیک

برای اینکه بتوانید برآورد دقیقی از پروژه دکوراسیون داخلی خود داشته باشید بهتر است ابتدا طراحی صورت بگیرد و سپس از شرکت طراح و یا آرشیتکت خود بخواهید تا بر اساس طرح ارائه شده متره و برآورد دقیتری از هزینه و مدت زمان اجرای پروژه به شما ارائه دهند .

   دکوراسیون مطب اطفال 

در طراحی دکوراسیون داخلی مطب اطفال بهتر است به رنگها و فرم ها توجه ویژه شود .کودکان در حالت بیماری بیقرار  هستند و حشت زیادی از محیط درمانی دارند .در صورت آشنایی طراح دکوراسیون داخلی مطب اطفال از روانشناسی اطفال و کودکان میتوان میحیطی دوست داشتنی برای کودکان حتی در لحظات بیماری و بیقراری ایجاد کرد .
ایجاد سکانسهایی با رنگها  فرم های خاص و استفاده از مبلمانهای ایمن و جذاب میتوان با راهکارهای ساده و کم هزینه مطب جذابی ایجاد کرد .

دکوراسیون داخلی مطب مامایی 

دکوراسیون داخلی مطب مامایی ویژه گی های خاص خود را باید داشته باشد مراجعه کنندگان مطب مامایی بیشتر مادرانی هستند درانتظار فرزند .طراحی دکوراسیون داخلی مطب مامایی توسط شرکتهای معتبر و طراحان دکوراسیون داخلی ماهر میتواند با توجه به مراجعه کنندگان خاص این مطبها طراحی ویژه صورت گیرد .


موارد مورد توجه دردکوراسیون داخلی مطب مامایی

در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب مامایی باید به رنگها توجه ویژه کرد .میتوان در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب مامایی از تابلو ها و تصاویر ویژه که در ارتقا روحیه و شادمانی مادران کمک کند استفاده کرد.شرکتهای معتبر دکوراسیون داخلی با توجه به کاربری فضاها ی درمانی و نوع و روحیات کلی مراجعه کنندگان به ان فضای درمانی طراحی دکوراسیون داخلی مطب را انجام میدهند 

دکوراسیون مطب زنان و ماماییدکوراسیون داخلی مطب و کلینیک زنان و زایمان 

دکوراسیون فضاهای درمانی همچون کلینیک های زنان ،مطب متخصص زنان و زایمان و در پروسه دکوراسیون داخلی مطب زنان توسط تیم های حرفه ای
باید موارد زیر در طراحی لحاظ شوند باشد :
 • در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی از متریالهای بهداشتی استفاده شود
 • فرم های ساده و آرامش بخش در طراحی لحاظ شود 
 • قرار دادن تابلوها ی زیبا و جذاب از کودکان و زنان 
 •  معرفی تخصص پزشک در دکوراسیون داخلی با نمایش مدارک تخصصی و کتابخانه پزشک
 •  توجه به فضاهایی چون فضای انتظار مطب

فضای داخلی مطب زنان متناسب با روحیات مراجعه کنندگان

متخصصین زنان و زایمان باید فضای درمانی مناسبی داشته باشند .بسیاری از بیماران مراجعه کننده به مطب زنان مادران در انتظار فرزند هستند و گاها زنانی با بیماری های مختلف و با اضطراب و نگرانی های خاص زنان .
دکوراسیون داخلی مطب زنان توسط تیم های حرفه ای ،دکوراسیون داخلی مطب متخصصین زنان و زایمان باید طوری طراحی شود که در کاهش اضطرابهای زنانه تاثیر گذار باشند به طور مثال استفاده از دکوراسیونهای آبی مثل آبنما و یا آکواریوم و استفاده از گیاهان و سبزینگی در دکوراسیون داخلی مطب زنان و زایمان که در کاهش اضطراب ماثر هستند و دکوراسیون مطب زنان را شاداب خواهد کرد .
.

دکوراسیون مطب دندانپزشکی

 دکوراسیون کلینیک دندانپزشکی


طراحی دکوراسیون کلینیک دندانپزشکی جز دکوراسیون های ویژه می باشد .طراح دکوراسیون کلینیک دندانپزشکی باید علم و آگاهی از تجهیزات دندانپزشکی و استاندارد های نور پردازی دندانپزشکی داشته باشد .چیدمان مبلمان و تجهیزات جز مراحل اصلی دکوراسیون کلینیک دندانپزشکی است که طراحان دکوراسیون داخلی در طرح های خود به این بخش نیز می پردازند.

کلینیک دندانپزشکی


برنامه فیزیکی کلینیک دندانپزشکی

فضاهای مورد توجه دیگر در طراحی و اجرای دکوراسیون کلینیک دندانپزشکی عبارتند از : 

1-پذیرش وتشکیل پرونده کلینیک دندانپزشکی

اولین بخش مراجعه بیماران در کلینیک دندانپزشکی

2-اتاق معاینه و مشاوره :

در کلینیک های بزرگ بخشی برای مشاوره رایگان در نظر گرفته می شود .

3-اتاق کار پزشکان

اتاق کار یا همان بخش درمانی پزشک

4-بخش دندانپزشکی کودکان:

در کلینیک ها و یا مطب های بزرگ بخشی رای فقط برای کودکان در نظر می گیرند .
جواز ساخت ، محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، روف گاردن ، طراحی روف گاردن ، روف گاردن ، هزینه طراحی
مشاهده تمامی پروژه ها