Toll Free 1800.899.900

ضوابط

ضوابط ساخت وساز
ضوابط و مقررات ملی ساختمان در امر ساختمان سازی بسیار مهم است و غفلت از آنها ممکن است منجر به خسارات و تحمیل هزینه با کارفرمایان شوند.در پروژه های ساختمان مقررات و ضوابط شامل بخش های مختلف میشود .

 • ضوابط و مقررات مربط به اخذ جواز ساختمان
 • مقررات و ضوابط مربوط به نقشه های ساختمان و معماری ساختمان
 • ضوابط و مقررات مربوط به سازه و مکانیکال ساختمان
 • ضوابط و مقررات مربط به تخریب و ایمنی ساختمان
 • مقررات مربوط اجرای ساختمان
لازم است پروژه ساختمان توسط شرکتها و افراد متخصص صورت پذیرد چراکه آشنایی با ضوابط بخش مهم ی از یک پروژه ساختمانی است .دپارتمان اجرای ساختمان شرکت زانا متشکل از مهندسین حرفه ای در امر ساخت و ساز مجری و مشاوردر امر ساخت و ساز می باشند.

جواز ساختمان

  گام های مهم در دریافت پروانه (جواز)ساخت و ساز ساختمان
گام نخست در ساخت وساز و اخذ جواز
در ابتدا جهت اخذ جواز و شروع ساخت وساز به دفاتر الکترونیک مراجعه شود .اقدام  به اخذ مدرک و ثبت فرم درخواست ،و تشکیل پرونده انجام می شود.
مرحله دوم صدور پروانه جهت ساخت و ساز
بازدید صورت میگیرد و سپس از اداره طرح تفصیلی و بروکف مشخص شده دریافت می شود.در این بخش مشخص می شود که ملک دارای خلافی می باشد یا نمی باشد .در صورت مشخص شدن خلافی در اداره نظارت فنی جهت بررسی  و دریافت اخذ گواهی بلا مانع مراحله بعدی اخذ جواز و ساخت و ساز شورع می شود .
مرحله سوم صدور پروانه جهت ساخت و ساز ساختمان
بعداز دریافت گوهی بلا مانع دستور نقشه دریافت می شود .با رجوع به شرکت های معماری نقشه معماری و برگه تعهد مهندس معماری تهیه می شود .نقشه های معماری ساختمان به بخش واحد کنترل نقشه و بررسی نقشه و صدور فیش عوارض صورت میگیرد .بهتر است در این بخش نقشه ها توسط شرکت های حرفه ای و معماران متخصص صورت بگیرد ..
مرحله چهارم صدور پروانه جهت ساخت و ساز ساختمان
بعداز اخذ فیش عوارض و واریز آن،مدارک مورد نیاز تکمیل شده و همین طور نقشه های مورد نیاز .سپس پیش نویس پروانه صادر می شود .بعداز بررسی رئیس صدور پروانه وارجاع به معاون شهرسازی و معماری و تایید شهردار منطقه پروانه ساخت صادر می شود .
توصیه ها :
به دیلیل پیچیده بودن و طولانی بودن پروسه اخذ پروانه جهت ساخت و ساز بهتر است با وکالت دادن و عقد قرار داد با یک شرکت معتبر معماری تمامی مراحل انجام کار را به آنها واگذار کرد .

اجرای پروژه

  اجرای پروژه ساختمانی 
مجری مناسب برای اجرای پروژه ساختمانی 
بعداز انجام طراحی مناسب معماری و معماری داخلی پروژه ساختمانی بخش اجرا مهمترین بخش می باشد .در اجرای پروژه های ساختمانی تخصص های زیر را یک مجری خوب باید دارا باشد .:
 • متره برآورد هزینه اجرای ساختمان
 • مدیرت زمان اجرای پروژه ساختمانی
 • تخصص در ایمنی ساختمان
 • آشنایی با استانداردهای ساخت و ساز
 
قراردادهای اجرای پروژه شرکت زانا
شرکت زانا در پروژه های ساخت در حالتهای زیر فعال میباشد :

 • مشارکت در ساخت:
مشارکت در ساخت و ساز  (برای مالکین که قصد نوسازی و ساخت ساختمان خود را دارند شرکت زانا به صورت مشارکت قرارد داد ساخت و ساز به طور کاملا حرفه ای فعالیت می نماید .)
 • مدیریت پیمان :
در قرارداد بصورت مدیریت پیمان مجری ساختمان با درصدی از هزینه پروژه یا هزینه ای مجزا از درصد یک پروژه ساختمانی را برای کارفرما با هزینه کارفرما اجرا می نماید .شرکت زانا در این نوع قرارداد ها نیز فعال میباشد .
 • مشاوره در ساخت :
در صورتی که مجریان کم تجربه و یا کارفرمایانی تمایل داشته باشند که پروژه خود را به تنهای بدون مشارکت در ساخت و بدون قرارداد مدیریت پیمان انجام دهند دپارتمان اجرای ساختمان شرکت زانا مشاوره در زمینه اجرای پروژه ساختمانی را انجام می دهد .