Toll Free 1800.899.900

تیم مهندسی ما

» » مهندس مهشید بزرگ زاده
شرکت دکوراسیون داخلی ، شرکت دکوراسیون داخلی تهران ، شرکت دکوراسیون داخلی لواسان ، طراحی نما ، طراحی نمای ساختمان 
								هزینه دکوراسیون داخلی ، هزینه دکوراسیون داخلی منزل ، هزینه طراحی دکوراسیون ،هزینه معماری ، دستمزد معماری

مهندس مهشید بزرگ زاده

مسئول انفورماتیک  و IT

جواز ساخت ،  محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، روف گاردن ، طراحی روف گاردن ، روف گاردن ، هزینه طراحی

تجربه های من

از سال 95 تا کنون

 

کارشناش ارشد IT

بخش مهمی از پرژه های ساختمانی به کمک نرم افزار های برزو در شرکت زانا صورت می گیرد ساماندهی آنها و همچنین معرفی آنها در فضای مجازی برا ی شرکت زانا اهمیت بالایی داشته که با مسئولیت مهندس مهشید بزرگزاده صورت می گیرد.

85

 

کارشناس کامپیوتر

کارشناس ارشد IT

90

 

کارشناس ارشد مدیریت شبکه

مدیریت سایت و بروز رسانی اطلاعات شرکت زانا

94

 

95

مدیریت بیم ساختمان

پروژه های انجام شده من

0

مسئول IT

0

مدیریت فضاهای مجازی

0

مدیریت شبکه

0

مسئول مکاتبات مجازی