Toll Free 1800.899.900

اجرای پروژه ها

اجرای پروژه ویلا
بخش اول اجرای پروژه مربوط به طراحی و تایید آن و برآورد هزینه ومدت زمان اجرای پروژه و سپس نوع قرار داد اجرای ویلا میباشد (مدیریت پیمان ،امانی ،پیمانکاری و...)پروژه های مربوط به ویلا سازی از نظز هزینه معمولا شامل گزینه های زیر میباشد :
الف :طراحی ویلا »:هزینه طراحی ویلا بر اساس متراژ و سبک طراحی ویلا بر اساس متر مربع تعیین میشود 
ب:طراحی محوطه ویلا :طراحی محوطه ویلا نیز بر اساس متر مربع و سبک و ساختار محوطه تعیین میشود.
ج:اجرای ویلا :بعداز تایید طراحی معماری وسازه آن متره برآورد اولیه هزینه ویلاسازی مشخص میشود 
د:اجرای محوطه ویلا :بعداز تعیین نوع طراحی ،اقلیم ،نوع دسترسی ها و امکانات موجود و ناموجود همینوطر فصل کاری هزینه محوطه سازی توسط کارشناسان تعیین می شود.
 بعداز تعیین هزینه ها و نوع قرار داد اجرا برنامه زمان بندی تنطیم شده و اعضای گروه معرفی شده و پروژه با مدیریت پروژه زانا آغاز میشود.

جواز ساخت ،  محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، روف گاردن ، طراحی روف گاردن ، روف گاردن ، هزینه طراحی
مشاهده تمامی پروژه ها
>