Toll Free 1800.899.900

معماری

نمای ساختمان ترکیب سنگ و آجر

طراحی نمای ساختمان بخش مهمی از طراحی معماری ساختمان ،طراحی نما می باشد. نما هویت و ارزش یک ساختمان را معرفی می کند .با خلاقیت و استفاده درست از متریالهای مناسب میتوان نمایی مناسب برای ساختمانهای

ادامه مطلب

طراحی فضای داخلی بیمارستان

فضا سازی بیمارستان در طراحی فضای داخلی بیمارستان به فضا سازی طبق استاندارد، فضاهای بیمارستانی ،استاندارد فضاهای درمانی و توجه به دکوراسیون بیمارستانی طراحی دکوراسیون و طراحی داخلی بیمارستان اطلاق

ادامه مطلب

طراحی نمای بیمارستان

نمای بیمارستان بخشی از معماری بیمارستان طراحی نمای بیمارستان بخشی از طراحی معماری بیمارستان در کنار طراحی فضای داخلی بیمارستان می باشد . نحوه طراحی نمای بیمارستان در پروسه طراحی معماری بیمارستان

ادامه مطلب

هزینه های طراحی و اجرای نمای ساختمان

عوامل تاثیر گذار در نمای ساختمان بخش اول یک پروژه طراحی نما طرحی نمای میباشد . قیمت طراحی نمای بیرونی ساختمان بستگی به متراژ و نوع متریال مطرفی در نما دارد.همین مسایل

ادامه مطلب

بهترین نمای ساختمان

انواع نمای ساختمان در طراحی نما : ساختمان مسکونی ، نمای ساختمان اداری ، نمای ساختمان تجاری در سبک های مختلف طراحی و اجرا می شود .در طراحی نما در انواع نمای ساختمان دو طبقه ،نمای

ادامه مطلب

قیمت انواع نمای ساختمان

قیمت انواع نمای ساختمان: نمای یک ساختمان بخش مهم از معماری یک بنا می باشد . ناظرین قبل از آنکه اطلاعاتی در مورد معماری یک بنا بدانندو یا اطلاعاتی از آن داشته باشند ذهنیت اولیه در مورد یک ساختمان را

ادامه مطلب

نمای ساختمان

بخش مهم طراحی معماری ،نمای ساختمان نمای ساختمان buldingو طراحی نمای ساختمان جزیی مهم از طراحی معماری ساختمان می باشد . موضوعات مختلف نمای ساختمان نمای ساختمان و طراحی نمای ساختمان در موضوعات مختلف

ادامه مطلب

شرکت معماری معتبر

شرکت معتبر معماری ؟؟ شرکت معماری معتبر چه شرکتی است ؟ شرکت معماری معتبر شرکت معماری است که از نظر قانونی دارای هویت است . موفقیتهای یک شرکت معتبر معماری شرکت معماری معتبر شرکت معماری است که با پروژه

ادامه مطلب

شرکت معماری خلاق

شرکت معماری خلاق چه شرکتی است ؟ شرکت معماری خلاق با پرنسل تشکیل شده از طراحان زبده و مجریان معماری و معماری داخلی فعالیت در زمینه معماری دارند .شرکت معماری خلاق در پروژه های معماری ساختمان خلاقانه و

ادامه مطلب

طراحی نمای خلاقانه

طراحی نما ،بخشی از طراحی معماری طراحی نما ی خلاقانه ساختمان جز بخش های مهم از طراحی معماری ساختمان است که طراحان معمار و طراحان نما باید نسبت به ان با دقت و تخصص ویژه طراحی انجام دهند . طراحی

ادامه مطلب