طراحی ویلای مدرن ،در جهان
وقتی در مورد فضاهای مسکونی و معماری ویلا صحبت می شود تفکر همه ما این است که فضایی متفاوت و ساختمانی خاص را مشاهده کنیم .اینکه ویلا و خانه ویلایی در چه منطقه ای قرار دارد موضوع مهمی است .مثلا طراحی ویلا در شمال با طراحی ویلا در لواسان و خانه ویلایی در تهران متفاوت هستند .اما جدا از دلایل اقلیمی در طراحی ویلا تصور می شود خانه ای ویلایی است که سقف شیروانی داشته باشد و یک دودکش در نمای آن خود نمایی کرده باشد.
رویکرد دنیا در طراحی ویلا

 در دنیای امروز رویکرد طراحی ومعماری متفاوت از گذشته است ،ساختمانهای ویلایی با فرمی ساده و کاربردی طراحی می شوند ،محوطه وباغ ویلاها در هماهنگی از سبک و نوع طراحی ویلاها هستند و با مطالعه بر روی بناهای ارزشمند در دنیا به همان اصل معماری سنتی ایران که پرهیز ار بیهودگی بود میرسیم .در هر عنصری و جزیی در طراحی ویلا بینش و نگرشی منطقی وجود دارد .
[
در خانه های ویلایی ایرانی در گذشته متریالهای استفاده می شد که در همان منطقه وجود داشت ،چوب در خانه های ویلایی شمال ،سنگ در خانه های کوهستانی و ... در جهان امروز نیز همان رویکرد وجود دارد متریالهای استفاده شده در خانه های ویلایی بسیار ساده و متناسب با فرهنگ و اقلیم هر منطقه است در تصاویر خانه های ویلایی مشاهده می شود که با نور پردازی و هوشمند سازی نور پردازی بر روی متریالهای ساده تنوع و جذابیت به نمای ویلاها افزوده میشود .

طراحی ویلای مدرن ،در جهان

 

طراحی ویلای مدرن ،در جهان

 

طراحی ویلای مدرن ،در جهان

 

طراحی ویلای مدرن ،در جهان

 


 

طراحی ویلای مدرن ،در جهان

 


 

اشتراک گذاری