Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

مسابقه بامیان

جواز ساخت ،  محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، روف گاردن ، طراحی روف گاردن ، روف گاردن ، هزینه طراحی

یک مسابقه بین المللی که مهندسین و طراحان زانا با همکاری دانشگاه قبرس درآن شرکت کردنند

سایر تصاویر