Toll Free 1800.899.900

معماری

نور پردازی در طراحی نما ساختمان

نور پردازی در طراحی نما بخش مهم طراحی نمای ساختمان است که باید طراحان نمای ساختمان اطلاعات کافی در مورد انواع تجهیزات نور پردازی نما داشته باشند .طراحی نور پردازی در نما نمیتواند فقط یک تصویر تری دی

ادامه مطلب

طراحی نما در ساختمان

طراحی نمای یک ساختمان بخش مهم هویت بخشی یک ساختمان است .بنا براین این هویت بخشی باید با تخصص و توان دانش معماری بالایی انجام شود .برای تعیین بهترین سبک طراحی نمای یک ساختمان باید به موارد زیر توجه

ادامه مطلب

شرکت ساختمانی

شرکت ساختمانی زانا با تخصص ویژه در معماری ،معماری داخلی ،دکوراسیون،هوشمند سازی ،طراحی و ارجای نما ،اجرای ساختمان سالها فعالیت قوی در صنعت ساختمان داشته است .یک شرکت ساختمانی موفق باید در تمامی زمینه

ادامه مطلب

ساخت و ساز ساختمانی

صنعت ساخت و ساز ساختمانی در ایران بعداز صنعت نفت مهمترین و کاربردی ترین صنعت محسوب میشود. در ساخت و ساز ساختمانی در ایران در این سالها بی برنامگی و مشغول بودن افراد نا کارآمد باعث لطمه شدید به این

ادامه مطلب

محوطه سازی فضای سبز

محوطه سازی فضای سبز در مکانهای مختلف صورت میگیرد . محوطه سازی فضای سبز در محوطه ویلاها و باغ ویلاها جز یی مهم از معمار یسبز انها می باشد .معمولا بهترین محوطه سازی فضای سبز را طراحانی با آگاهی و سابقه

ادامه مطلب

ساخت فضای سبز

ساخت فضای سبز تابع نوع طراحی فضای سبز است .در ساخت فضای سبز گونه های گیاهی نوع کاربرد و همخوانی آنها مهم است . درساخت فضای سبز عنصر آب حرکت و صدای آب در فضای سبز سرزندگی را در آن ایجاد میکند.این

ادامه مطلب

محوطه سازی ویلا

محوطه سازی ویلا جزیی انکار ناپذیر در طراحی معماری و معماری سبز میباشد . محوطه سازی ویلا باید تابع یک طراحی محوطه سازی باشد که در آن به گیاهان موجود در محوطه و باغ توجه شود و انها را بدرستی سامان

ادامه مطلب

محوطه سازی حیاط

در تمامی برج ها و ساختمانها با محوطه و حیاط با مرتژ مناسب محوطه سازی حیاط لازم است چراکه جزیی از فضای ساختمان است که میتواند سرزندگی و نشاط را در ساختمان ایجاد کند . محوطه سازی حیاط و نوع محوطه سازی

ادامه مطلب

محوطه سازی باغ

محوطه سازی باغ در مجموعه باغ ویلاها و تالارهای تشریفاتی صورت میگیرد .کاربری و نوع استفاده از آن در محوطه سازی باغ تاثیرگذار است مثلا در محوطه سازی باغ که کاربری آن برا ی برگزاری جشن ها و مهمانی هاست

ادامه مطلب

معماری محوطه

معماری محوطه زیر مجموعه ای از معماری منظر و معماری سبز می باشد . معماری محوطه اصولی و در چار چوب طراحی مهندسی محوطه و فضای سبز کمک زیادی به افزایش کیفیات زیست محیطی ساختمان و افزایش حس زیبایی شناسی

ادامه مطلب