Toll Free 1800.899.900

معماری

بهترین نمای ساختمان

انواع نمای ساختمان در طراحی نما : ساختمان مسکونی ، نمای ساختمان اداری ، نمای ساختمان تجاری در سبک های مختلف طراحی و اجرا می شود .در طراحی نما در انواع نمای ساختمان دو طبقه ،نمای

ادامه مطلب

قیمت انواع نمای ساختمان

بخش های قیمت نمای ساختمان قیمت انواع نمای ساختمان شامل دو بخش اصلی می باشد : که در بخش اول قیمت طراحی نمای ساختمان و اخذ تاییده نمااز شهرداری میباشد. بخش دوم سپس پس از تایید طراحی نمای ساختمان به

ادامه مطلب

نمای ساختمان

بخش مهم طراحی معماری ،نمای ساختمان نمای ساختمان buldingو طراحی نمای ساختمان جزیی مهم از طراحی معماری ساختمان می باشد . موضوعات مختلف نمای ساختمان نمای ساختمان و طراحی نمای ساختمان در موضوعات مختلف

ادامه مطلب

شرکت معماری معتبر

شرکت معتبر معماری ؟؟ شرکت معماری معتبر چه شرکتی است ؟ شرکت معماری معتبر شرکت معماری است که از نظر قانونی دارای هویت است . موفقیتهای یک شرکت معتبر معماری شرکت معماری معتبر شرکت معماری است که با پروژه

ادامه مطلب

شرکت معماری خلاق

شرکت معماری خلاق چه شرکتی است ؟ شرکت معماری خلاق با پرنسل تشکیل شده از طراحان زبده و مجریان معماری و معماری داخلی فعالیت در زمینه معماری دارند .شرکت معماری خلاق در پروژه های معماری ساختمان خلاقانه و

ادامه مطلب

طراحی نمای خلاقانه

طراحی نما ،بخشی از طراحی معماری طراحی نما ی خلاقانه ساختمان جز بخش های مهم از طراحی معماری ساختمان است که طراحان معمار و طراحان نما باید نسبت به ان با دقت و تخصص ویژه طراحی انجام دهند . طراحی

ادامه مطلب

نمای ساختمان رومی

سبک نمای رومی نمای ساختمان رومی سبکی از طراحی معماری نمای ساختمان است .که از الگوهای کلاسیک معماری گذشته الهام گرفته میشود . روش طراحی نمای رومی در طراحی نمای ساختمان رومی که همان طراحی نمای کلاسیک

ادامه مطلب

نمای ساختمان مدرن

پر کاربردترین نمای ساختمان ،نمای ساختمان مدرن نمای ساختمان مدرن امروزه بیشتر از طراحی و اجرای نماهای دیگر مورد تایید شهرداری هاست .نمای مدرن با طرح های مختلف نمای ساختمان انجام می شود . رویکرد نمای

ادامه مطلب

نمای ساختمان مسکونی

اصول طراحی نمای ساختمان مسکونی نمای ساختمان مسکونی باید بگونه ای طراحی نما شود که کاربری خود را نشان دهد .بسته به اینکه ساختمان در کدام موقعیت محلی قرار گرفته است نمای ساختمان مسکونی متفاوت طراحی

ادامه مطلب

نمای ساختمان ،بخش دم

نمای ساختمان ،ارتقا ارزشهای ساختمان طراحی نمای ساختمان در هویت بخشی و ارتقا ارزش یک ساختمان نقش بخصوصی دارد .نمای ساختمان با طراحی نمای ساختمان مناسب می تواند حتی در فروش و مسایل اقتصادی مربوط به

ادامه مطلب