Toll Free 1800.899.900

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی رستوران ایتالیایی(طراحی داخلی رستوران ایتالیایی)

رستوران ایتالیایی همگام با هنر ایتالیایی ایتالیا مهد هنر و تمدن در اروپاست و صاحب هنر و معماری غنی و با قدمت بالا همینطور صاحب غذاهای سنتی و شناخته شده در سطح جهان میباشند در طراحی دکوراسیون داخلی

ادامه مطلب

دکوراسیون داخلی رستوران فرانسوی(طراحی داخلی رستوران فرانسوی)

رستوران فرانسوی ،دکوراسیون ویژه ،غذای ویژه فرانسه مهد غذا در اروپا محسوب می شود غذاها و چاشنی ها معروف و دیزاینهای خاص در غذاها شهره هستند پس اگر قصد افتتاح یک رستوران فرانسوی دارید باید به

ادامه مطلب

دکوراسیون داخلی رستورانهای ملل

دکوراسیون رستوران ملل بیانگر کاربری رستوران رستوران ملل در واقع یک رستوران چند منظوره و سروغذاهای ایرانی و فرنگی است و بهترین نوع طراحی دکوراسیون داخلی طراحی داخلی و دکوراسیون به سبک مدرن است ولی

ادامه مطلب

استاندارهای طراحی رستوران حرفه ای

استانداردهای فضایی در طراحی داخلی در طراحی هر فضا با کاربری خاص باید استاندارهای فضایی راعایت شود در طراحی داخلی یک رستوران ابتدا موضوع رستوران ،نوع و تعداد خدمات ارائه شونده ،تعداد غذا ها و...باید

ادامه مطلب

طراحی پلان رستورانها برای معماری داخلی

برنامه فیزیکی در طراحی پلان رستوران در طراحی پلان رستورانها مساحت ،دسترسی ها ،میزان خدمات ،محل قرار گیری آشپزخانه باید مشخص شود .قبل از طراحی پلان رستوران باید برنامه فیزیکی یک رستوران تهیه شود و

ادامه مطلب

بهترین دکوراسیون داخلی رستوران ایرانی

مدل های مختلف رستوران ایرانی  دکوراسیون داخلی یک رستوران ایرانی دو حالت دارد یکی رستوران ایرانی که میخواهد دکوراسیون داخلی آن حالت رستوران سنتی را داشته باشد و یا رستوران ایرانی که میتواند

ادامه مطلب

معماری رستوران در تهران

عموامل تاثیر گذار در معماری رستوران معماری یک رستوران بستگی به موقعیت  محلی و شهری یک رستوران دارد.نوع رستوران عامل مهمی در طراحی معماری آن دارد .انتخاب سبک معماری رستوران هم مهم است به طور

ادامه مطلب

طراحی نمای رستوران

طراحی نمای رستوران نمای یک رستوران اولین دید را مشتریان و عابرین می دهد ،نمای بیرونی رستوران هویت ،ارزش و کلاس یک رستوران را در نگاه اول مشخص می کند .پس همانقدر که به دکوراسیون داخلی رستوران و معماری

ادامه مطلب

نمای بیرونی رستورانها و کافه تریا ها

نمای رستوران،هویت یک رستوران   نمای یک محیط با کاربری عمومی مانند نمای رستورانها و کافه ها میبایست حالت دعوت شوندگی و جذب کننده برای مشتریان رستوران،کافه،و کافه تریا داشته باشند .نمای بیرونی

ادامه مطلب

دکوراسیون رستورانهای کوچک

طراحی دکوراسیون خاص برای رستورانهای کوچک درطراحی دکوراسیون داخلی رستورانهای کوچک باید دقت بسیار کرد چراکه ابعاد و مساحت کم محدودیت بزرگی در طراحی دکوراسیون داخلی رستوران محسوب می شوند .برای ایجاد یک

ادامه مطلب