Toll Free 1800.899.900

خدمات

دکوراسیون و باسازی

دکوراسیون ومعماری داخلی هنر و فنی است که کیفیت فضاهای مسکونی ،اداری ،تجاری و.... را ایجاد میکند. خدمات شرکت زانا در این زمینه:
*تغییر دکوراسیون کلیه فضاهای مسکونی ،اداری ،تجاری و..
*بازسازی و نوسازی
*طراحی و اجرای چیدمان و مبلمان
*نورپردازی و هوشمند سازی 

طراحی نما ساختمان ، طراحی نمای بیرونی ساختمان ، جواز ساخت و ساز ، جواز ساخت شهرداری ،هزینه جواز شهرداری ، هزینه
کانال تلگرامی شرکت زانا