Toll Free 1800.899.900

هزینه های پروژه

هزینه ها در این بخش شامل موارد ذیل میباشند: 
1-هزینه های مربوط به جواز و... 2- هزینه های نقشه های طراحی معماری و برگه های تاییده که معمولا به صورت متری محاسبه می شوند.3-هزینه های طراحی محوطه،روف گاردن ،معماری داخلی 4-هزینه متره و برآورد پروژه 

جواز ساخت ،  محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، روف گاردن ، طراحی روف گاردن ، روف گاردن ، هزینه طراحی
مشاهده تمامی پروژه ها